Rólunk

  • Abaúj térség lakosainak kulturális, szociális és gazdasági felemelésének elősegítése, anyagi támogatása (közvetlen vagy közvetett módon).

  • A társadalmi esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységekkel, valamint elősegítse a hátrányos helyzetű emberek oktatásának, képzésének, foglalkoztatásának, elhelyezkedésének a megszervezését és ehhez kapcsolódó humán szolgáltatások nyújtását.

  • Az egészséghez való jog megteremtése érdekében, az egészséges életmód ismertetése, népszerűsítése és elősegítése.

  • Abaúj történelmi, kulturális értékeinek felkutatása, ápolása, népszerűsítése. Térségi műemlékek védelme, felújítása vagy közreműködés (elősegítése) a megóvásában, falusi turizmus elősegítése.

  • Abaúj térség népszerűsítése, fejlődése érdekében akciótervek, projektek, pályázatok, tanulmányok kidolgozása együttműködve a kistérségekkel.

  • Információ szabad áramlásának elősegítése szélesebb körben az Abaúji lakosok irányába, a "jól informáltság" megteremtése érdekében, támogatva a térség különböző folyamatainak a fejlődését, az "élhetőbb Abaúj" megteremtése érdekében (nyomtatott és elektronikus médiák kiadása, szerkesztése a térség fejlődése érdekében).

  • Együttműködés más NON-PROFIT civil szervezetekkel.
     

 

Adószámunk: 18217603-1-05


ERSTE Bank: 11600006-00000000-50094309